Forside l Kontakt

Nye tiltag

Transformeren ved gernersgade/Borgergade summer og larmer. For at forhindre denne summen og støj er der opsat et lyddæmpende hegn. Hegnet er konstrueret på en sådan måde, at man kan plante på den synlige side af hegnet. Der er allerede plantet kaprifolier, og i løbet af kort tid vil der endvidere blive plantet klatrerroser.

Portene smækkede og bankede fortsat trods mange forsøg på at justere pumperne. Da dette var til stor gene for beboerne og til skade for ejendommene, er der etableret port-automatik på begge porte. Portene fungerer således: Når man skal ud trykker man på en kontakt i portrummet, hvorefter porten går op af sig selv. Porten lukker automatisk. Når man skal ind, sætter man sin (nuværende) nøgle i en nøglekontakt på siden af porten hvorefter porten åbner. Når man 'bipper' gæster ind over sin dørtelefon, åbner og lukker porten automatisk.

Se flere tiltag her